Chiropractie

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een medisch beroep dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen in het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algemene gezondheid. Het legt nadruk op manuele behandeling, inclusief wervelmanipulaties en correcties.

De theorieën en behandelmethodes van chiropractie zijn gebaseerd op de gangbare en aanvaarde medische kennis en literatuur. Er wordt altijd gewerkt vanuit het natuurlijk vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen.

Een chiropractor kijkt uitgebreid naar de lichamelijke- en psychische gesteldheid en -geschiedenis van de patiënt. Deze uitgebreide diagnose maakt een maatwerk oplossing mogelijk die het probleem snel oplost. Door manuele behandeling kunnen spieren ontspannen en gewrichten soepeler bewegen. De combinatie van behandelen, advies en samenwerking met andere zorgverleners is erop gericht een oplossing te bieden waarbij een operatie of medicatie zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Welke klachten behandelt een chiropractor?

De chiropractor behandelt een breed scala aan klachten, die variëren van acute rug- en nekklachten tot chronische aandoeningen. Bovendien doet hij preventieve behandelingen ter voorkoming van het terugkeren of verergeren van klachten. Chiropractie helpt ook om sporters beter te laten presteren. De chiropractor past de behandeling aan op de specifieke wens, klacht of omstandigheid van de desbetreffende patiënt.

Op de website van NCA vindt u gedetailleerde informatie over veel voorkomende gezondheidsklachten en wat een chiropractor hieraan kan doen.

Beroepsorganisaties

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) is in 1975 opgericht en is de oudste beroepsvereniging van en voor chiropractoren in Nederland. De NCA is opgericht met als doel gekwalificeerde chiropractoren in Nederland te verenigen in een professionele organisatie. Zij staat in dienst van haar leden en heeft tevens als doel om in het belang van de patiënten de kwaliteit van de chiropractische zorg te bewaken.

Het lidmaatschap van de NCA staat garant voor een hoog opleidingsniveau en hoge bij- en nascholingseisen. NCA chiropractoren werken volgens de gangbare normen van ‘Evidence Based Practice’. De behandeling en diagnose zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en klinische ervaring, met aandacht voor de individuele behoeften van de patiënt.

De NCA streeft naar een volledige erkenning van chiropractie in Nederland waarbij de chiropractor wordt beschouwd als de expert op het gebied van conservatieve zorg voor de wervelkolom en het overige bewegingsapparaat.

Chiropractie Watergraafsmeer is aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN). In 2001 is besloten de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) op te richten. Dit onafhankelijk toetsings- en registratieorgaan streeft naar hoogwaardige, transparante chiropractische zorg. Zij ziet erop toe dat de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Kwaliteitscommissie worden nageleefd. Hiermee is de onafhankelijkheid van de kwaliteitscontrole van chiropractoren gewaarborgd.

Martijn van der Schouw is geregistreerd chiropractor bij Stichting Chiropractie Nederland en lid van de visitatiecommissie.